+31648262064 +31642073703    info@vyanahmadhav.nl

Deep Mantra Zingen

Door het gebruik van magische soundscapes en snaar-en blaasinstrumenten uit oude mystieke tradities., brengen Vyanah & Madhav een verdieping aan in het samen mantra’s zingen.
Ze hebben bewust gekozen voor het zingen van eenvoudige korte mantra’s die na een paar keer zingen, zonder lezen, met de ogen dicht gezongen kunnen worden. Dit helpt om de mantra dieper te ervaren.

Tijdens zijn 15 jaar als Hindoe monnik heeft Madhav zich verdiept in de Vedische teksten en leerde hij de sanskrit mantra’s lezen en reciteren onder leiding van zijn leermeester.
Tijdens deze periode gaf Madhav mantra zingsessies over de hele wereld en lezingen over Vedische filosofie.

Het woord mantra komt uit de oude taal van de Veda’s sanskrit. Man betekent geest en tra betekent bevrijding. Sinds duizenden jaren worden mantra’s gereciteerd of gezongen om de geest vrij te maken. Het zingen of reciteren van sanskrit mantra’s heeft twee niveaus. Door de rijkdom van de klanken van het sanskrit resoneert en balanceert de mantra de verschillende chakra’s. Het tweede niveau is het niveau van het hart. Hier geldt niet zozeer de uitspraak, maar meer de intentie of toewijding waarmee men de mantra zingt. Dit is volgens de bhakti-yoga traditie het belangrijkste niveau waar de liefde ligt.

OHM